เปิดเผยความลับ ที่มาของคำว่า วีระบุรุษนาแก และ เหรียญรามมาลา(เหรียญกล้าหาญ)

(1/1)

Porsche:
เมื่อปี พ.ศ. 2519 เสรี เตมีเวส ตำแหน่งสารวัตร สภ.อ. นาแก เดินทางไปประชุมในตัวจังหวัดนครพนม ขณะนั้นเกิดเหตุคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ธนาคารแห่งหนึ่งในตัวจังหวัด ตำรวจฝ่ายสืบสวนพร้อมทั้งหน่วยแม่นปืนของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมนำกำลังล้อมจับคนร้ายในธนาคาร เสรี เตมีเวส ทราบเหตุจึงเข้าไปสมทบและใช้ความบ้าบิ่นส่วนตัวทำการวิสามัญฆ่าตกรรมคนร้าย ผลการสวบสวนหลังเกิดเหตุ คนร้ายไม่มีอาวุธแต่กลับเสนอข่าวว่าคนร้ายคือผู้ก่อการร้าย(ผ.ก.ค.)ทำทีมาถอนเงินในธนาคารแล้วก่อเหตุชิงทรัพย์ หลังจากนั้น เสรี เตมีเวส ได้ทำเรื่องขอเหรียญรามมาลา โดยผนวกเอาเรื่องอื่นผสมเข้าไปด้วย นายอำเภอนาแก สุนทร จาตุชัย กอ.รมน.ระดับอำเภอ ก็ทำเรื่องให้ไปตามขั้นตอน ผ่าน กอ.รมน.จังหวัด ผ่าน กอ.รมน.กองทัพ โดยมี ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช ทหารเสือราชินีเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 8 รุ่นเดียวกันกับ เสรี เตมีเวส(ซึ่งพระสมเด็จพระราชินีฯท่านทรงรักมากเรียกเสือน้อยทุกคำ)ช่วยดันเรื่องให้จนในที่สุดก็ได้รับพระราชทานเหรียญดังกล่าวโดยที่ไม่เคยปะทะกับ ผ.ก.ค.เลยสักครั้ง และผู้ว่าจังหวัดนครพนม (นายพิศาล มูลศาสตร์สาคร ขณะนั้น) ได้ทำโล่เกียรติคุณยกย่อง เสรี เตมีเวส ว่าเป็นตำรวจดีเด่นมอบเป็นอย่างเป็นทางการ ทำให้เป็นที่มาของคำว่า วีระบุรุษนาแก ทั้งที่ไม่เคยสร้างวีรกรรมปะทะกับ ผกค.ในท้องที่ของตัวเองเลย


สำหรับ ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช นั้นจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 8 รุ่นเดียวกับเสรี เตมีเวส ขณะเรียนเตรียมทหาร เคยชนะเลิศวิ่งมาราธอน 10 กิโลเมตร 3 ปีซ้อน เป็นผู้**วชาญด้านมวยไทย การต่อสู้ด้วยมือเปล่า การใช้อาวุธ การกระโดดร่ม และการดำน้ำ ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช ปฏิบัติหน้าที่แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เป็นที่ประจักษ์ มากมายหลายครั้ง เป็นที่ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถึงกับทรงออกพระโอษฐ์ว่า รู้สึกเสมือน ณรงค์เดช เป็นลูก ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์ รามาธิบดี ตั้งแต่มีชั้นยศร้อยตรี ด้วยการปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างโชกโชนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้ทำความชอบพิเศษเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ราชการทหาร ไม่ว่ายามสงบหรือยามสงคราม หรือผู้มีเกียรติของต่างประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานและและเรียกคืนได้ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร
ประวัติส่วนตัว เสรี เตมีเวส
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA


ประวัติส่วนตัว ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A_%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A


เหรียญรามมาลา ชั้นที่ 5 และ ชั้นที่ 6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5

ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช
http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=40815

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ